Osadní flek

Osadní flek T.O. Falešná karta se nachází v bývalém lomu „Hradisko“ nedaleko vesnice Rožná. V lomu je několik podzemních štol, z nichž ta největší bývávala zakratá betonovým panelem na kterém je namalován náš osadní znak – falešná karta. V roce 2003 byla štola zasypána a panel přesunut opodál. Na Hradisko vodíváme kamarády kopcem zvaným „Střízlivák“, ačkoli tam vede daleko schůdnější cesta.

Ohniště – foceno od baru směrem k jeskyni

Ohniště – foceno od jeskyně k baru

 

Domovenka T.O. Falešná karta

 

Vlajka T.O. Falešná karta