7. výroční oheň T.O. Falešná karta (27.-29.9. 2002)

Letos nás před potlachem na našem osadním fleku „Hradisko“ v Rožné čekalo nemilé překvapení. 10 dnů před potlachem se konal na Hradisku jakýsi kongres geologů. V místě kde míváme ohniště vybagrovali 4 m hlubokou jámu. Odsunuli nám asi o 3 m panel s falešnou kartou a štolu pod ním zavezli. Zkrátka měli jsme co dělat v 11-ti lidech, abysme flek uvedli do potlachuschopného stavu…ale nakonec se to podařilo.

Přední strana a několik ukázek zadních stran camrátek.

Kamarádi se začali sjíždět v pátek, kdy bývá tradičně v hotelu Hájek zpívaná. V sobotu probíhaly od 14.00 tradiční soutěže.

Sobotní odpolední soutěže

 • Chlapi
  • Hod basou
 • Ženský
  • Falešná omeleta
  • Lov na Falešnou kartu
 • Společná
  • Falešná stopa
  • Falešná cesta – domino
 • Děti
  • Kroužky

Fotka ze soutěže pro chlapy „Hod basou“

Stožár s vlajkami

Placky

Slavnostní zapálení našeho 7. výročního ohně proběhlo v 19.15 . Oheň nám zapálili kamarádi Špricek, Hráč, Bališ a Červ.

Slavnostní zapálení

Hned po slavnostním zapálení přišlo na řadu přijímání nového člena – Jima do naší osady.

V naší osadě je zvykem, že při přijímání nových členů se vždycky vymyslí nějaký ceremoniál vztahující se k vlastnostem toho kterého přijímaného člena.

Tentokrát byl přijímán Jim a o něm se ví, že je skrz naskrz prolezlej všema nemocema. Proto jsme si pozvali slavné pány doktory (na obr Doc. MUDr. Peří Csc, MUDr. Vydra DrSc, MUDr. Kočka Csc a Jim svlékající se před prohlídkou (na obr. chybí Doc. MUDr. Noha Csc)) aby provedli prohlídku. Byla přečtena ukázka ze seznamu Jimových chorob, a poté začalo vyšetřování – zkouška čéškového reflexu (sekyrkou), odebrání vzorků ochlupení pro laboratorní vyšetření, vyšetření plochosti nohou (pomocí desky potažené papírem a korby s blátem) a další . Vyšetřování bylo doprovázeno obstřiky.

Páni doktoři zjistili, že Jim má tolik nemocí, že se nevyplatí Jima přijímat do osady, protože co nevidět umře…

….na poslední chvíli ale přinesli jakýsi tajemný lék, který by snad mohl, pokud se vypije na ex pomoci…..

…Jim ho vypil (neprobíhalo to ovšem hladce)….uzdravil se…..

…a byl přijat do T.O FALEŠNÁ KARTA

Po přijetí Jima probíhalo střídavě vyhlašování vítězů odpoledních soutěží a…

…hudební soutěže

Na našich ohních probíhají večerní soutěže jenom v hudebním duchu – jsou to soutěže jednotlivců + duet a skupin

Jednotlivci a dueta:

 • 1. místo: Prcek
 • 2. místo: Michec a Zuzka
 • 3. místo: Hudební cvok

Skupiny:

 • 1. místo: Lucka & spol
 • 2. místo: BÓINS
 • 3. místo: HALUZA Dance

Právě hrají kluci ze skupiny BÓINS z Modřic

…jedna zajímavá fotka

Po tomto oficiálním večerním programu a otevření šerifského kruhu začala ta neoficiální část při které se hrálo až do dopoledních hodin druhého dne.